Privacy verklaring

Naturaine Beauty Instituut te Nieuwegein

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Naturaine Beauty Instituut verwerkt van haar cliënten.

Indien u cliënt wordt van Naturaine Beauty Instituut of om andere redenen persoonsgegevens aan Naturaine Beauty Instituut verstrekt, geeft u nadrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Naturaine Beauty instituut, Dukatenburg 3 te Nieuwegein.

Naturaine Beauty Instituut is bereikbaar via:

Tel. – 030-785092

Email: info@naturaine.com

 1. Welke gegevens verwerkt Naturaine Beauty Instituut en met welk doel.

2.1 De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voor- achternaam en geboortedatum.
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en emailadres
 • Intake formulier met huid diagnose en eventuele gezondheidsgegevens, huid foto’s
 • Product gebruik van gegeven behandelingen
 • Factuur gegevens
 • Geschiedenis over aangekochte producten en behandelingen

2.2 Naturaine Beauty Instituut verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contact over het maken van afspraken, annuleringen, het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Naturaine Beauty Instituut, het reageren op uw aanvraag, bestelling en/of boeking, facturatie.
 • Uw gezondheidsgegevens, huid diagnose en huid foto’s worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.
 • De informatie over het gebruik van producten tijdens de behandelingen wordt gebruikt om eventuele huid reacties of overgevoeligheid te monitoren.
 • Naturaine Beauty Instituut is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de belastingdienst.

2.3 Email berichtgeving.

Naturaine Beauty Instituut gebruikt uw naam en emailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van de salon.

Afmelden voor deze mailing is ten alle tijden mogelijk door het sturen van een mail naar: info@naturaine.com of door op afmelden te klikken onderaan de informatie mail.

2.4 Informatie verstrekking aan derden

Naturaine Beauty Instituut verkoopt haar gegevens niet door aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. Bijvoorbeeld het type computersysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken, de pagina’s die u heeft bekeken en de gemiddelde tijd die u er doorbracht.

Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en het gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

 1. Gebruik van uw persoonlijk informatie die naar andere websites worden verzonden.

Naturaine Beauty Instituut is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Naturaine Beauty Instituut terecht kwam via de website van een derde.

 1. Bewaartermijnen

Naturaine Beauty Instituut verwerkt en bewaard uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Naturaine Beauty Instituut passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht

Via de eigenaresse van Naturaine Beauty Instituut kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitsbewijs) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Naturaine Beauty Instituut zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Naturaine Beauty Instituut.
 • Indien u klachten heeft over de wijze waarop Naturaine Beauty Instituut uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.
 1. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, deze wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring na te lezen.